Program do księgowości dla branży metalowej

Współcześnie księgowość nie jest już postrzegana jako biurokratyczna procedura. Coraz częściej wykorzystujemy program  do podejmowania decyzji zarządczych. Nie ma więc nic zaskakującego w tym, że zadania finansowe od zawsze były w centrum uwagi twórców automatycznych systemów kontroli. Co więcej, wiele z produktów oprogramowania staje się także finansowymi i zarządzającymi – w takich systemach funkcje produkcyjne działają jako „dodatki” do modułów finansowych. Natomiast systemy ERP/MRP opierają się na bardziej logicznej zasadzie obejmującej wszystkie procesy od produkcyjnych do finansowania. Nie oznacza to, że funkcje finansowe w takich systemach są gorsze. W tym przypadku moduły finansowe są ściśle zintegrowane z modułami produkcyjnymi, co przenosi firmę na wyższy poziom zarządzania i kontroli.

Jak wiadomo, księgowość obejmuje dwa elementy: rachunkowość finansową (skoncentrowaną na użytkownikach zewnętrznych) i rachunkowość zarządczą (w celu wsparcia procesu decyzyjnego w zakresie zarządzania). Jednocześnie, jeżeli zasady księgowości i sprawozdawczości finansowej są określone przez prawo (lub przez organizacje zawodowe), wówczas księgowość zarządcza jest prerogatywą samego przedsiębiorstwa.

Z punktu widzenia typowego systemu ERP uważa się, że przedsiębiorstwo składa się z pewnej liczby warsztatów produkcyjnych (miejsc powstawania kosztów lub centrów zysku), z których każda z kolei obejmuje kilka centrów roboczych. Każde centrum robocze może wykonywać kilka operacji technologicznych, a ta sama operacja może być wykonywana w jednym lub kilku centrach roboczych. Systemy te nadal wykorzystują stare modele biznesowe, na które składają się:  kosztowne i czasochłonne wdrożenia, nieelastyczne oprogramowania – z raz zainstalowanymi, sztywnymi strukturami danych.

Program do księgowości

Program do księgowości w SigmaMRP to ich całkowite przeciwieństwo 

W poprzednich artykułach pisaliśmy o tym, że w procesie tworzenia programu SigmaMRP, wiele uwagi poświęcono integracji. Warto też dodać, że oprogramowanie SigmaMRP w przeciwieństwie do innych systemów ERP ma modułową strukturę, dzięki której przy wdrożeniu możemy ją maksymalnie skonfigurować pod specyficzne wymagania firmy produkcyjnej.

Program do księgowości SigmaMRP w branży metalowej służy do śledzenia dokładnych analiz i transakcji. Ponadto, można je wyeksportować do systemu księgowego – zarówno transakcje sprzedaży, jak i zakupu. Wyeksportowane transakcje mogą być oznaczone, jako „wyeksportowane” i potwierdzone w systemie księgowym. Program SigmaMRP daje możliwość integracji z wieloma systemami księgowymi, np. Sage50. System MRP posiada także opcję dodawania nowych systemów w dowolnym momencie. Dzięki takiej elastyczności nasi specjaliści są w stanie przygotować opcję eksportu dla każdego wirtualnego systemu otwartego na życzenie klienta.

Zalety modułu księgowości SigmaMRP:

  • Kontrola wygenerowanych w systemie faktur i ich wysyłanie bezpośrednio do swojego systemu księgowego. Daje to możliwość płatności faktury przez klienta.

  • Księgowość w SigmaMRP może być w pełni zintegrowana z systemami księgowymi. Pozwoli to na eksport wygenerowanych dokumentów w dowolnym momencie.

  • Kontrola wygenerowanych w systemie zakupów, z możliwością natychmiastowej wysyłki otrzymanych faktur bezpośrednio do swojego systemu księgowego. Bez problemu odnajdziesz kiedy i od kogo zakupiłeś surowce do wykonania zamówienia.

Jakie funkcje ma moduł do zarządzania księgowością w SigmaMRP?

  • Księgowanie zamówień w magazynie;

  • Kosztorysowanie poszczególnych stanowisk;

  • Bardziej efektywne zarządzanie możliwościami sprzedaży;

  • Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości;

  • W pełni zautomatyzowane tworzenie kalkulacji i ofert cenowych;

  • Prowadzenie testowych kalkulacji, obrachunków  i dokładnych wycen;

  • Możliwość przygotowywania sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat modułu SigmaMRP do zarządzania księgowością w branży metalowej? Skontaktuj się z nami!

Kontakt