Wsparcie SigmaMRP

Wsparcie, Szkolenie, Warsztaty SigmaMRP

Dla wszystkich naszych Klientów świadczymy opiekę techniczną w ramach zawartych umów wdrożeniowych. Dodatkowo każdy Klient po okresie pierwszego roku, może zamiast opieki technicznej wykupić tylko opiekę serwisową, która może być rozliczana jednostkowo od przepracowanych godzin lub w ramach rocznego abonamentu.

UZUPEŁNIJ FORMULARZ 


PRZEPROWADZENIE SESJI ONLINE

W celu przeprowadzenia sesji online proszę pobrać plik klikając TUTAJ.
Pobrany plik jest darmowym bezkolizyjnym programem o nazwie TeamViewer. Po pobraniu pliku, program  jest natychmiast gotowy do pracy. Pobierz, uruchom i rozpocznij pracę!
POBIERZ

SZKOLENIA ZDALNE

Inną opcją są szkolenia zdalne, gdzie wykorzystujemy połączenie telefoniczne lub internetowe. Jest to opcja korzystna dla przedsiębiorstw, które mają ograniczoną liczbę współpracowników, wymagających szkolenia. Jest to tzw. opcja “na zamówienie” i dopasowana indywidualnie do Twoich potrzeb.
Do przeprowadzenia szkolenia, nasz trener wykorzystuje specjalne oprogramowanie do bezpiecznego połączenia zdalnego. W ten sposób, zarówno trener, jak i uczestnicy szkolenia widzą ten sam ekran, mając możliwość akcji i/lub śledzenia akcji.

SZKOLENIA U KLIENTA

Zaprojektowaliśmy serię dedykowanych warsztatów, aby dostarczyć użytkownikowi odpowiednich umiejętności, pozwalających na maksymalne skorzystanie z oprogramowania i uzyskania możliwie najlepszych korzyści z tej inwestycji.
Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że warsztaty szkoleniowe mogą być przeprowadzane dla uczestników z różnych firm. 

SZKOLENIA W STIGO

Oferujemy również stacjonarne szkolenia na miejscu. Jest to rozwiązaniem korzystnym dla firm, które chcą przeszkolić stosunkowo dużą liczbę personelu.  Oferujemy standardowe warsztaty szkoleniowe, jak i warsztaty dostosowane indywidualnie do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.